środa, 5 grudnia 2012

Modlitwy za wstawiennictwem Świętej Marii Goretti


Modlitwy za wstawiennictwem Świętej Marii Goretti
MODLITWA za wstawiennictwem
św. Marii Goretti 

ułożona przez błogosławionego Ojca Świętego JANA PAWŁA II

Święta Mario Goretti,
Któraś w tak młodym wieku zaznała
Niewygody, trudy, smutki i ból
I jakże znikome radości życia;
Któraś była ubogą i osieroconą przez ojca,
Któraś niestrudzenie kochała bliźnich
Czyniąc z siebie służebnicę pokorną i pilną;
Któraś była zawsze odważną, lecz uniżoną;
Któraś umiłowała miłość ponad wszystko inne;
Któraś nie zawahała się wylać krew swoją,
By nie zdradzić Boga;
Któraś przebaczyła swemu zabójcy,
Chcąc zobaczyć go przy sobie w Raju:
Oręduj za nami przed Obliczem Ojca Niebieskiego,
Abyśmy byli godni
Stać się wiernymi Słowu Bożemu.
O Ty, któraś jest Przyjaciółką Boga
I widzisz Go twarzą w twarz:
Módl się za nami do Niego,
Wyjednaj nam łaskę,
O którą Cię pokornie prosimy...
Dziękujemy Ci, Marietto,
Za miłość, którą obdarzyłaś Boga i wszystkich ludzi,
Za miłość, którą już zasiałaś w sercach naszych.
Amen.

MODLITWA O MIŁOŚĆ HEROICZNĄ za wstawiennictwem Świętej Marii Goretti
 
O Święta Mario Goretti pełna miłości i poświęcenia się, naucz nas miłości prawdziwej. Pomóż nam, byśmy lepiej rozumieli i lepiej praktykowali nakaz Jezusa: „Bracia, miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”.
Patrzymy na Twój przykład i z Twoją pomocą chcemy promieniować miłością, dobrocią naokoło siebie w rodzinie, w szkole, w swoim środowisku. Siły nasze, nasz czas, prace i radości nasze chcemy ofiarować bliźnim naszym, wśród których żyjemy. Chcemy zakosztować radości służenia Bogu w braciach naszych. Chcemy uszczęśliwiać innych i znaleźć przez to szczęście własne.
Mario Goretti, naucz nas przebaczać, jak Ty przebaczyłaś Alessandrowi, nie zachowując w sercu żadnej urazy, żadnego złego pragnienia. Amen.

MODLITWA o CZYSTOŚĆ do Świętej Marii Goretti 
Święta Mario Goretti, wzorze skromności i czystości, strzeż dusze i ciała nasze od brudu i zmazy grzechu. Wzbudź w nas silne postanowienia, by żyć czysto i szlachetnie. Wspomagaj nasze wysiłki w walce z pokusami, z niezdrową ciekawością, z poruszeniami zmysłów i serca. Żadna przeciwność niech nas nie wzrusza, żaden przykład niech nas nie odciąga od dobra.
Wzmocnij naszą wolę! Włóż w serca i usta energiczne „nie!”, przez które odeprzemy wszelkie pokusy i odniesiemy zwycięstwo.
Spraw, abyśmy potrafili unikać wszelkich niebezpieczeństw, wszelkich okazji nieroztropnych, abyśmy zrozumieli swe słabości i nie narażali się na upadki. Bądź z nami w całej naszej młodości i w latach dojrzałych i poprzez trudy życia doprowadź nas do szczęścia wiecznego. Amen.
 MODLITWA DLA DZIECI do Świętej Marii Goretti
Święta Mario Goretti, patrzę na Twój przykład i wznoszę swe myśli ku Tobie! Chcę być podobnym do Ciebie, miłym, dobrym i czystym. To wydaje 0mi się takie trudne! Pomóż mi, Marietto, abym był coraz lepszy, aby serce moje było czyste, niewinne, jak Twoje; abym się brzydził wszystkim co nieczyste, niemiłe Jezusowi. Nie chcę powtarzać brzydkich słów, odrzucam myśli nieczyste, za Twoim przykładem postaram się nie uczynić nigdy niczego złego.
Tak jak Ty, Marietto, kocham Jezusa. Tak jak Ty chcę Go często przyjmować do swego serca. Spraw, abym zasłużył na bycie dobrym dzieckiem Jezusa. Naucz mnie modlić się gorąco, żarliwie, jak Ty modliłaś się w kościele, tak że wszyscy mówili: „oto aniołek prawdziwy”.
Marietto! Ty tak kochałaś rodziców, z taką radością usługiwałaś mamie, pocieszałaś ją zmartwioną, pomagałaś zmęczonemu ojcu, wypełniałaś chętnie wszystkie posługi domowe i zastępowałaś mamę po śmierci ojca. Ja chcę Ciebie naśladować, postępować tak, jak Ty, chcę być posłusznym, zawsze pomagać i sprawiać radość rodzicom.
Taką dobrą byłaś dla innych, dla braci i sióstr. I ja chcę być takim! Pomóż mi, bym zawsze umiał przebaczać rodzeństwu, kolegom i koleżankom, abym był dla wszystkim uczynnym, dobrym, a przez to kiedyś razem z Tobą mógł w niebie czcić i kochać Jezusa i Matkę Bożą. Amen.
 


LITANIA DO ŚWIĘTEJ MARII GORETTI
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Święta Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami!
Matko Najczystsza, módl się za nami!
Panno Można, 
módl się za nami!
Królowo Męczenników, módl się za nami!
Królowo Dziewic, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, chlubo chrześcijańskich rodziców, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, pokorna i oddana w pracy dla innych,
módl się za nami!
Święta Mario Goretti, umacniana Najświętszym Sakramentem, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, przepełniona ufnością w opiekę Królowej Nieba, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, pełna miłości do Różańca Świętego, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, wzorze obrony przed pokusami, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, mistrzyni wytrwałości w modlitwie, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, niewinna i czystego serca, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, łaskawa i gotowa przebaczyć, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, Męczenniczko odważna i heroiczna, 
módl się za nami!
Święta Mario Goretti, młoda nauczycielko rodziców, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, przesławny wzorze młodzieży, módl się za nami!
Święta Mario Goretti, potężna orędowniczko przed Obliczem Baranka Bożego,
módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Módl się za nami Święta Mario Goretti:
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, Wieczny Boże, który wywyższasz słabych i pokornych, by poniżyć pysznych i silnych tego świata, czcimy Twoją Świętą Dziewicę i Męczennicę Marię Goretti. Prosimy Cię, wysłuchaj próśb naszych, które Ona zanosi przed Tron Łaski Twojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który wraz z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.
                                    
                                     


ŹRÓDŁO TEKSTÓW MODLITW:

Marek Paweł Tomaszewski:
„Święta Maria Goretti. 
Życie i modlitwy”

Częstochowa 2009. 
ISBN: 978-83-60134-65-8.Książka „Święta Maria Goretti. Życie i modlitwy” zawiera następujące modlitwy do św. Marii Goretti:
- Litania do św. Marii Goretti;
- dwie NOWENNY do św. Marii Goretti;
- Triduum przed dniem liturgicznego wspomnienia św. Marii Goretti;
- Różaniec ze św. Marią Goretti (rozważania 20 tajemnic różańcowych na podstawie Ewangelii oraz życia Marii Goretti);
- Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II (modlitwa za wstawiennictwem św. Marii Goretti ułożona przez Ojca Świętego bł. Jana Pawła II);
- Modlitwa o miłość heroiczną za wstawiennictwem św. Marii Goretti;
- Modlitwa o czystość do świętej Marii Goretti;
- Modlitwa dla dzieci do św. Marii Goretti.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz