czwartek, 14 marca 2013

Marek Paweł Tomaszewski: "PAKISTAŃSKA MĘCZENNICA CZYSTOŚCI"

Marek Paweł Tomaszewski: 
"Pakistańska Męczennica Czystości"
artykuł z miesięcznika "Echo z Afryki i innych kontynentów", 
 nr 3 (marzec) 2013, s. 68-69.

wtorek, 5 marca 2013

Il giovane santo riminese piace ai polacchi: "Albert Marvelli, pełnia życia (pienezza di vita)"

Il giovane santo riminese piace ai polacchi: "Albert Marvelli, pełnia życia (pienezza di vita)"
libro in polacco scritto da Marek Paweł Tomaszewski.

articulo del giornale riminese "IlPonte": 27 maggio 2012