sobota, 6 kwietnia 2013

Marek Paweł Tomaszewski "'LILIA MOHAWKÓW' Życie i duchowość młodej świętej Indianki Kateri Tekakwithy"


Marek Paweł Tomaszewski
"'LILIA MOHAWKÓW' Życie i duchowość młodej świętej Indianki Kateri Tekakwithy"

artykuł z czasopisma "KATECHETA. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu" nr 3 (marzec) 2013, s. 80-85.


fragmenty:
Kateri Tekakwitha – córka pogańskiego wodza Mohawków oraz chrześcijanki z plemienia Algonkinów – jest pierwszą rodowitą Amerykanką z terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i Kanady, która dostąpiła chwały ołtarzy. Beatyfikowana została 22 czerwca 1980 r., kanonizowana – 21 października 2012 r. Zgodnie z decyzją Ojca Świętego, jej wspomnienie liturgiczne w Kościele Powszechnym będzie corocznie obchodzone dnia 17 kwietnia.
1. SŁOWA PAPIEŻY
Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu jej beatyfikacji powiedział m. in.:
Cudowna korona błogosławionych, bogaty dar Boga dla Jego Kościoła zostanie dzisiaj, 22 czerwca 1980 roku, przez powyższą beatyfikację uzupełniona przez wdzięczną, subtelną, a przecież silną postać młodej kobiety, która zmarła już w wieku dwudziestu czterech lat. Kateri Tekakwitha, „Lilia Mohawków”, dziewczyna z plemienia Irokezów, która w Ameryce Północnej odnowić miała cuda świętości świętej Scholastyki, Gertrudy, Katarzyny ze Sieny, Angeli Merici i Róży z Limy. Na drodze miłości wyprzedziła świętą Teresę od Dzieciątka Jezus.
Spędziła swe krótkie życie częściowo w dzisiejszym stanie Nowy Jork, częściowo w Kanadzie. Była dziewczyną miłą, łagodną i pilną, spędzającą życie pracując, modląc się i medytując. W wieku dwudziestu lat przyjęła chrzest. Nawet wtedy, gdy w okresie polowań podążała za swoim plemieniem, nie przerywała pobożnych praktyk przed surowym krzyżem, który sama wyrzeźbiła w lesie. Gdy rodzina zmuszała ją do małżeństwa, odpowiadała grzecznie, lecz stanowczo, że jej jedynym narzeczonym jest Jezus. Taka postawa oznaczała dla Kateri, kobiety indiańskiej, niebezpieczeństwo wykluczenia z plemienia i życie w nędzy. To był odważny, niezwykły i proroczy gest: 25 marca 1679 roku złożyła Kateri w wieku lat dwudziestu trzech, za zgodą swego kierownika duchowego, ślub dozgonnej czystości. O ile wiemy, był to pierwszy tego typu wypadek u Indian Ameryki Północnej.
Ostatnie miesiące jej życia były coraz jaskrawszym wyznaniem wiary, szczerej pokory, spokojnej rezygnacji i promiennej radości, nawet wśród strasznych cierpień. Jej ostatnie słowa, proste i wzniosłe, które szeptała w obliczu śmierci, streszczają jak hymn szlachetny życie najczystszej miłości: „Jezu, ja Ciebie kocham…”. (...)
(...)

2. ŻYCIE KATERI
2.1. Pierwsze lata Tekakwithy
2.2. Misje jezuickie
2.3. Przygotowania Tekakwithy do chrztu św.
2.4. Początek drogi ku doskonałości chrześcijańskiej
2.5. Prześladowania we własnej wiosce
2.6. Stacja misyjna dla nawróconych Indian
2.7. Ucieczka Kateri
2.8. Kateri w wiosce chrześcijańskiej
2.9. Pierwsza Komunia Święta 
2.10. Przyjaźń
2.11. Cierpienia
2.12. Narodziny dla Nieba 

3. DUCHOWOŚĆ KATERI TEKAKWITHY
3.1. Wiara
3.2. Nadzieja 
3.3. Miłość do Boga
3.4. Miłość bliźniego