poniedziałek, 29 lipca 2013

Bilet podróżny do Raju

BILET PODRÓŻNY DO RAJU
Odjazd: Każdej chwili. – Przyjazd: Kiedy Pan Bóg pozwoli.

Ceny miejsc:

Klasa I. (Pociąg Kurierski): Niewinność lub męczeństwo, lub też postępowanie wedle rad ewangelicznych (Ubóstwo, czystość, posłuszeństwo).
Klasa II. (Pociąg pospieszny): Pokuta, ufność w Bogu i wierne wykonywanie dobrych uczynków (modlitwa, post, jałmużna).
Klasa III. (Pociąg zwyczajny): zachowywanie przykazań Boskich i Kościelnych i wypełnianie obowiązków stanu swego.
Klasa IV. (Nader rzadko): Nawrócenie na łożu śmiertelnym.

UWAGI:

1) Biletów zwrotnych nie udziela się.
2) Pociągi do miejsc zabaw znikomych nie odchodzą.
3) Dzieci, które nie mają jeszcze rozwiniętego rozumu, nic nie płacą, byleby tylko znajdowały się ma łonie matki, t. j. Kościoła Katolickiego.
4) Uprasza się podróżnych, ażeby nie zabierali innego tobołka, jak tylko dobre uczynki, jeżeli nie chcą się spóźnić albo jeśli na stacji przedostatniej – w czyśćcu – (gdzie każdy zbyteczny tłomok trzeba złożyć) nie życzą sobie mieć przykrego pobytu.
5) Na całej przestrzeni i na każdej stacji przyjmuje się podróżnych.
6) Każdy bilet musi mieć pieczęć łaski uświęcającej.
7. Każdy podróżny może podczas jazdy przechodzić z klasy niższej do wyższej, natomiast wzbrania się surowo przechodzić do klasy niższej, gdyż to byłoby z niebezpieczeństwem życia połączone.
(- na podstawie dawnego obrazka)