wtorek, 12 listopada 2013

"A TO JEST WIELKA ŚWIĘTOŚĆ..." Wanda BrodzikowskaMarek Paweł Tomaszewski

"A TO JEST WIELKA ŚWIĘTOŚĆ, NIEMAL BOHATERSTWO". Świadectwo życia 14-letniej Wandy Brodzikowskiej

artykuł z czasopisma "KATECHETA. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu" nr 11 (listopad) 2013, s. 79-84.

FRAGMENTY:
W „Posłańcu Serca Jezusowego” w listopadzie 1937 r. opublikowana została następująca opowiastka: Pewnego dnia, przybyła do Nieba skromna duszyczka, o której mieszkańcy niebiescy wiedzieli tylko tyle, że niczym szczególnym nie odznaczała się na ziemi, żadnego prześladowania nie przecierpiała, nie pamiętano nawet, czy w ogóle widziano ją kiedy ze łzą w oku. Była cichą i nieznaną. Zdziwili się niemało niebianie, skoro zobaczyli, że ją Pan Bóg przyjął prosto do Nieba, bez przejścia przez czyściec, a w Niebie wyznaczył jej miejsce bardzo chwalebne. Zdumione i pytające spojrzenia skierowały się w stronę jej Anioła Stróża: „- Co to ma znaczyć?”. Wtedy, Anioł Stróż skłonił się głęboko przed tronem Bożym i otrzymał pozwolenie przemówienia paru słów do Dworu Niebieskiego. „- Dusza ta zawsze z zadowoleniem przyjmowała swoją cząstkę światłą słonecznego, niepogody i deszczu. Stale była spokojna i radosna. Cokolwiek ją spotkało, przyjmowała to z wdzięcznością, jako dar Boży. Nie oburzała się nigdy na nic, co nie było wprost grzechem. A to jest wielka świętość, niemal bohaterstwo”.
Jak nic nadzwyczajnego nie było w ziemskim życiu tej duszy przyjętej wprost do Nieba, tak niczym nadzwyczajnym nie odznaczała się Wanda Brodzikowska, zmarła po krótkiej chorobie 31 stycznia 1939 r., w wieku 14 lat. Jej życie i odejście przetrwały jednak we wspomnieniach rodziny i przyjaciół, zebranych kilkanaście lat później przez duszpasterza młodzieży ks. Stanisława Piotrowskiego (1912 – 1998). Wspomnienia te przeleżały 50 lat w zapomnieniu jako maszynopis w archiwum bibliotecznym. W 2008 r. zostały opublikowane w formie książkowej przez ks. Janusza Stańczuka pod tytułem: „Byliście rodzicami świętego dziecka. Historia Wandzi Brodzikowskiej z Włocławka”. Wyłania się z nich obraz zwyczajnej, lecz dojrzałej duchowo dziewczynki, świadomie oczekującej spotkania z Bogiem. To kolejny przykład świętego dziecka, który może posłużyć nauczycielom religii i katechetom jako inspiracja i pomoc w motywowaniu swoich uczniów w dążeniu do świętości. 
1. Świętość w zwyczajnym życiu Wandy
2. Świętość w przygotowaniu do śmierci
3. Narodziny dla nieba
4. Czy młodzi święci muszą umierać w młodym wieku?