wtorek, 14 października 2014

"KLELIA BARBIERI - święta katechetka": artykuł z miesięcznika "Katecheta" nr 10/2014

Marek Paweł Tomaszewski

KLELIA BARBIERI - święta katechetka
artykuł z czasopisma "KATECHETA. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu" nr 10 (październik) 2014, s. 76-82.

FRAGMENTY:
Ksiądz Henryk Misztal, pisząc o tej świętej w swojej książce  „Świeccy święci i błogosławieni”, stwierdził: „Przez jednego z autorów piszących o niej Klelia Barbieri została nazwana ‘najmłodszą założycielką’, ponieważ żyjąc w świecie założyła stowarzyszenie, które z czasem zostało przekształcone w instytut życia konsekrowanego. Jest tu mowa o młodej dziewczynie z Bolonii, która na tym świecie przeżyła zaledwie 23 lata, ale z wielu względów jest aktualnym współczesnym wzorem świętości świeckich. Wierni świeccy mogą wzorować się na niej zwłaszcza jako na apostołce katechezy, czyli nauczania chrześcijańskiego, oraz podążać jej śladem w praktykowaniu miłości boga i bliźniego”. Z całą pewnością warto przybliżyć życie młodej, 23-letniej świętej Klelii Barbieri, która stała się wzorem apostolstwa nauczania chrześcijańskiego. 
Pierwsze lata
Przez pracę ku dojrzałości
Pracownicy Nauki Chrześcijańskiej
Trudne początki życia we wspólnocie
Służba dla ludu Bożego
"Najmniejszy" patron wspólnoty
Narodziny dla nieba
W chwale ołtarzy