sobota, 11 kwietnia 2015

Misjonarka Chrystusa - Elfryda Stachuła: artykuł Marka Pawła Tomaszewskiego z kwartalnika "OKNO WIARY"

"MISJONARKA CHRYSTUSA. ŚWIECKA KONSEKROWANA - ELFRYDA STACHUŁA"
artykuł Marka Pawła Tomaszewskiego opublikowany w kwartalniku "OKNO WIARY. Kwartalnik Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej OPIEKUN", nr 2/2015, s. 48-51.FRAGMENTY:
„Przez całe swe życie, Elfryda Stachuła z pokorą i poddaniem niosła swój krzyż choroby i kalectwa. Przepełniona miłością do Boga i do ludzi szła przez życie dobrze czyniąc. Głosiła Chrystusa, któremu zaufała bez reszty, oddając Mu swe życie i wszystko, co posiadała. Kiedy dotknie cię cierpienie, życie stanie się dla ciebie nie do zniesienia, nie gaś swego ducha. Zaufaj Bogu i oddaj Mu swe troski i zmartwienia. Niech ci w tym pomoże Misjonarka Chrystusa”.

Słowa powyższe na okładce książki pt. „Misjonarka Chrystusa” umieścił jej autor, pan Czesław Pryszcz, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Orzeszu – Zawiści. Książka ta, wydana w 2003 r., stanowi cenne świadectwo o życiu Elfrydy Stachuła z Instytutu Świeckiego Misjonarek Chrystusa, która oddając swój majątek na poczet nowo powstającej parafii w Zawiści na Śląsku, stała się jakby jej kamieniem węgielnym. Sprawy majątkowe nie są jednak jedyną zasługą Elfrydy. Największą zasługą jest bowiem całe jej życie, które było, rzec by można potocznie, heroicznie święte. (...)
Piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem
W szkole i parafii
Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa
"Kamień węgielny" nowej parafii
Przemawiał przez nią Bóg
(...) Podczas homilii pogrzebowej, ksiądz Jan Grzegorzek przedstawił wszystkim życiorys zmarłej Elfrydy, stwierdzając na koniec: „Oddawszy życie Chrystusowi, stała się chwałą tej parafii i dziś przez długie lata ci, którzy z nią się spotykali, będą dawać świadectwo, że przez nią przemawiał Bóg. Jej cicha modlitwa, wsparta ogromnym cierpieniem, była fundamentem wszystkich dzieł, których można było dokonać w parafii orzeskiej”.