MOJE ARTYKUŁY PRASOWE

Artykuły prasowe Marka Pawła Tomaszewskiego były dotychczas publikowane w następujących czasopismach:

Czasopisma polskie:

"PRZYRODA POLSKA"
"POZNAJ SWÓJ KRAJ. Miesięcznik krajoznawczo-turystyczny"
„KATECHETA. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu”;
„ECHO Z AFRYKI I INNYCH KONTYNENTÓW”,
„PASTORES. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej”;
„NIEDZIELA. Tygodnik Katolicki”;
„POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO”;
"OKNO WIARY. Kwartalnik Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej OPIEKUN";
„APOSTOLSTWO CHORYCH”;
„LIST DO PANI”;
"ECHO OJCA BERNARDA";
„SŁONECZNA SKAŁA. Kwartalnik o wychowaniu”;
„BIULETYN AKCJI KATOLICKIEJ. Kwartalnik parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Bieruniu”;
Czasopisma włoskie:
“IL GESÙ NUOVO”
“AGLI AMICI DI SILVIO DISSEGNA morto di cancro a 12 anni”
“Il GIGLIO di CORINALDO. S. Maria Goretti”  
“SPIRITUS DOMINI. Mensile vocazionista di cultura e spiritualità”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz