Święta Maria Goretti


Święta 
MARIA GORETTI
„MARIETTINA”
święta Maria Goretti (dziewczynka, która zginęła w obronie swego dziewictwa. Papież Pius XII zaliczył ją uroczyście do grona świętych dziewic): biografia, książki i artykuły o świętej Marii Goretti.
6 lipca:
W Nettuno, w Lacjum,  świętej Marii Goretti, pobożnej dziewczynki, która zginęła zabita w obronie swego dziewictwa. Papież Pius XII zaliczył ją uroczyście do grona świętych dziewic († 1902).
„MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO”.


***

NOWY BLOG
MARKA PAWŁA TOMASZEWSKIEGO
O ŚWIĘTEJ MARII GORETTI: 

http://swietamariagoretti.blogspot.com/

 ŚWIĘTA MARIA GORETTI. 

Marka Pawła Tomaszewskiego blog o Świętej Marii Goretti. Św. Maria Goretti - Santa Maria Goretti - Marietta - Mariettina.


***

Moje książki o świętej Marii Goretti


Moje artykuły o świętej Marii Goretti

Marek Paweł Tomaszewski: „WARTOŚĆ PRZEBACZENIA na przykładzie życia Św. Marii Goretti i Alessandra Serenellego”. "KATECHETA. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu" nr 2(luty), 2011, s. 42-47.

Modlitwy za wstawiennictwem Świętej Marii Goretti


Słowa Jana Pawła II (cytaty):
„Co ta dziewczynka tak delikatna, lecz chrześcijańsko dojrzała, mówi dzisiejszym młodym swym życiem i – przede wszystkim – swą heroiczną śmiercią? Marietta – tak była nazywana w rodzinie – przypomina młodzieży trzeciego tysiąclecia, że prawdziwe szczęście wymaga nieugiętej odwagi i ducha poświęcenia, odrzucenia wszelkiego kompromisu ze złem i bycia gotowym na przypłacenie nawet własną śmiercią wierności Bogu i Jego Przykazaniom.

Jakież to aktualne przesłanie! Dziś wywyższa się często przyjemności, egoizm i niemoralność w imię fałszywych ideałów wolności i szczęścia. Trzeba ponownie jasno stwierdzić, że konieczna jest obrona czystości duszy i ciała, gdyż jest ona ostoją autentycznej miłości.

Oby Święta Maria Goretti pomogła wszystkim młodym doświadczyć piękna i szczęścia wypływającego z błogosławieństwa ewangelicznego: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8). Czystość serca, jak każda cnota, wymaga codziennego treningu woli i trwałej dyscypliny wewnętrznej. Wymaga przede wszystkim ustawicznego wracania się do Boga w modlitwie”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz